Disclaimer en Privacy

Entopic B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. Wij kunnen helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy

Entopic B.V. verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die wij verkrijgen via of vanwege deze of één van onze andere websites.

Als u via één van onze websites een boekje of gids bestelt, of u aanmeldt voor een cursus, workshop of congres wordt u gevraagd uw naam en adresgegevens te verstrekken. Deze gegevens alsmede uw e-mailadres gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het toezenden van een bevestiging of factuur en eventueel het bestelde product;
  • het in orde maken van congresmateriaal, zoals naambadges;
  • het informeren over Entopic-gerelateerd nieuws (congressen, cursussen, publicaties)

Voor het congres geldt dat wij de naam, functie, werkgever en plaats van de bezoekers ook aan onze hoofdsponsors verstrekken. Overige gegevens, waaronder ook het e-mailadres, worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk is verplicht.

Wijzigingen
Entopic B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en het privacy statement. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u één van bovengenoemde websites bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over onze disclaimer of het door ons gehanteerde privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.