Alexander Kluge

Alexander Kluge is een serieel entrepreneur, management en IT-consultant, en natuurlijk een Social Business/2.0 Enterprise-liefhebber. In de goede oude Lotus Notes 2.x-tijd begon hij klanten te helpen om slimmer te werken met samenwerkingstechnologieën, en inmiddels doet hij dit al 15 jaar. Alexander studeerde economie, management en organisatieontwikkeling. Sindsdien werkt hij op het snijvlak van technologie, mensen, cultuur en bedrijfsprocessen.

English
Alexander Kluge is a serial entrepreneur, management and IT consultant and of course a Social Business / Enterprise 2.0 enthusiast. He helps customers working smarter with collaboration technologies since more than 15 years – starting back in the good old Lotus Notes 2.x times. He studied economics, management and organizational development. Since then he works at the intersection of technology, people, culture and business processes.