Reynout van der Poel

  • Reynout van der Poel
    Reynout van der Poel

Reynout van der Poel, psycholoog, is één van de oprichters van onderzoekbureau Ergo. Binnen Ergo heeft hij veel (internationaal) klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en samen met software developers de methode Click & Tell ontwikkeld. Click & Tell is een online onderzoeksmethode waarbij clickstreaminformatie verbonden wordt aan de informatie die met korte vragenlijsten wordt verzameld.

De laatste jaren is hij vooral actief op het gebied van onderzoek naar online communicatie van de overheid. Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews met eindgebruikers en stakeholders) wordt daarbij gecombineerd met online kwantitatief onderzoek. Het integreren van informatie uit verschillende bronnen is de rode draad in zijn werk.

Breakout:
Hoe organiseer je user feedback om jouw intranet te optimaliseren?

Bekijk Reynouts profiel op LinkedIn.