Sponsors 2017

Programma

 • Intranet Expo
  9:00 - 17:00
  9:00 - 17:00
  Intranet Expo: screenshots van inspirerende intranetten
  Tijdens het congres kunt u een kijkje nemen bij de Intranet Expo. De Intranet Expo wordt verzorgd door Mads Richard van Intra2 uit Denemarken en bestaat uit screenshots van circa 35 intranetten afkomstig van toonaangevende wereldwijde organisaties. Het thema van de expositie is ‘International Intranets and Digital Workplaces’.
 • Keynotes ochtendprogramma
  9:40 - 11:00
  10:20 - 11:00 | John Stepper
  Haal je voordeel uit de 1% regel
  Organisaties besteden op dit moment veel tijd en moeite in de introductie van een social intranet of een ander digitaal platform. Maar welke tool er ook gekozen wordt, het overgrote deel van de medewerkers blijkt in de praktijk niet te participeren. Onderzoek wijst uit dat 90% van de medewerkers helemaal niets bijdraagt aan een social intranet, 9% een beetje en slechts 1% is goed voor alle online participatie. Wat doe je in zo'n geval als organisatie? Hoe voorkom je deze participation inequality?

  In deze sessie legt John Stepper uit hoe zijn methode, genaamd Working Out Loud ervoor zorgt dat adoptie van digitale hulpmiddelen een succes wordt, zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker.

  English:
  Leveraging the 1% rule
  Many organizations are investing in digital tools for people to collaborate. But most of them find themselves confronting the same obstacle: participation inequality.
  In most online communities, 90% of users are lurkers who never contribute, 9% of users contribute a little, and only 1% of users account for almost all the action. So what do you do if your organization is spending money on tools for people to collaborate, and yet so few people are contributing?

  In this session, John Stepper explains how his method for enabling people to Work Out Loud can drive adoption of digital tools in a way that's good for the organization as well as for the individual.
  09:40 - 10:20 | Luis Suarez
  Hoe AI de betrokkenheid van medewerkers vergroot
  Volgens het recente Employee Engagement onderzoek van Gallup (http://kcy.me/2bowf) noemt het overgrote deel van de medewerkers (87%) zich weinig betrokken bij de eigen organisatie. Men voelt zich zelfs gestrest en overbelast. Kortom: het lijkt er op dat de gemiddelde kenniswerker verdwaalt in de steeds complexere werkomgeving en nauwelijks profiteert van de nieuwe tools voor online samenwerken en kennisdelen.

  De belangrijkste uitdaging is daarom hoe we met deze nieuwe technologieën medewerkers kunnen ontlasten, zodat ze zich weer mens voelen en toekomen aan hun eigenlijke werkzaamheden. Volgens Luis Suarez kan kunstmatige intelligentie hierbij een cruciale rol spelen. En let op: niet pas morgen maar vandaag!

  English
  How A.I. Can Help You Re-engage Your Workforce
  According to Gallup’s survey on Employee Engagement (http://kcy.me/2bowf) (2013), current levels of disengaged employees in most companies are reaching rather alarming % figures (i.e. 87%). Overworked and overloaded, rather stressed, with more in their own plates than hours in the day while navigating through a rather complex, uncertain and fast speeding, accelerating, changing working environment, today’s average knowledge workers are barely reaping off the many benefits of working smarter, not necessarily harder, through social, collaborative, digital and A.I. driven systems.

  The main challenge we are currently facing in most organisations today though is trying to figure out whether all of these emerging digital, A.I. technologies would be effective enough to help organisations re-humanise their respective knowledge workforces with a rather specific business purpose in mind: re-engage employees to reinstate that long time forgotten, and often neglected, journey of delighting their clients.

  Come and join us to find out how A.I. will become your game changer!
 • Breakout ronde 1
  11:20 - 12:00
  11:20 - 12:00 | Bas Kemperman
  Hoe Hero Group 17 landen verbindt in één digitale werkomgeving
  De Hero Group is een bekende naam voor velen. Wie drinkt er geen Hero Cassis? Wie is niet groot geworden met Flipje van de Betuwe jam? Achter deze merken staat een grote organisatie, aangestuurd vanuit Zwitserland en aanwezig in 17 landen. Al deze landen hebben al jarenlang autonomie over hun IT en dus ook over hun intranet. In het huidige tijdsbeeld van kennisdeling en transparantie past dit niet meer.

  Dus, van losse organisaties en intranetten terug naar één waarbij persoonlijke productiviteit voorop staat. Hoe pak je dat nou aan? En hoe zorg je ervoor dat je al deze landen verbindt zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen?

  Bas Kemperman, Office 365 Competence Center Lead bij Hero Group, vertelt hoe zij dit aanpakken. Bas vertelt waarom technische keuzes zijn gemaakt en waarom het zo belangrijk is om volledig de focus te leggen op gebruikers, zeker in deze internationale setting. Daarnaast legt hij uit waarom het voor Hero zo belangrijk is om een platform te hebben dat medewerkers over de hele wereld helpt in hun dagelijkse werk. Natuurlijk hoor je hierin praktijkvoorbeelden, valkuilen, do’s en ook de dont’s.
  11:20 - 12:00 | Sabine Kluge
  Siemens: de bedrijfscultuur veranderen met een Enterprise Social Network
  Over startups wordt vaak beweerd dat ze opereren in een ideale wereld. Ze zijn snel, flexibel, ambitieus en fungeren als een magneet voor jong talent. Maar hoe zit het dan met die grote logge ondernemingen? Zijn zij ten dode opgeschreven in een snel bewegende omgeving?

  Vanuit praktisch oogpunt zullen veel mensen in traditionele bedrijven zeggen dat alle top-down culturele veranderingsprogramma’s niet werken. Vandaag de dag weten we dat dat waarschijnlijk komt doordat in deze programma’s de "hand, hoofd, hart"-verbinding ontbreekt. PowerPoints en bijeenkomsten zullen een bedrijf niet veranderen. Maar Enterprise Social Networks hebben wél de kracht om het gedrag en de houding van mensen te veranderen. Met ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid en out of the box denken. Siemens deed halverwege de jaren negentig de eerste experimenten met kennismanagement en introduceerde in 2013 het social network SSN. Laten we eens kijken wat er is gebeurd in de tussentijd, wat dit betekent voor de organisatiecultuur en het leiderschapsysteem – en waar het het bedrijf kan brengen.

  English
  Startups are said to have the perfect culture in a VUCA world: Fast, flexible, hungry and attractive for the brightest talents. So what about large, traditional companies: Are they sentenced to death then in a fast moving environment? Well, from practical point of view a lot of people in traditional companies would underline that all top down cultural change program did not work out. Today we know that the reason is probably, that the „hand, head, heart“ connection is missing in all this programs: Powerpoints and meetings will not change any company. But now we can observe, that ESN have the power to change peoples behaviour and attitude: Intrapreneurship, responsibility, out-of-silo-thinking. Siemens did first experiments in knowledge management mid nineties and introduced it’s social network SSN in 2013. Let’s see, what happened in the meantime, what it means for the corporations culture and leadership system - and where it can take the company.
  11:20 - 12:00 | Alexander Kluge - Kluge Consulting
  De nieuwe manier van werken bij de Duitse Savings Bank
  Met het initiatief bij de "Ostdeutsche Sparkassenverband" (Oost-Duitse Savings Bank Association) zetten de Duitse spaarbank in 2012 de eerste stappen om een netwerkorganisatie te worden. De bank maakte daarbij gebruik van Social Networking-technologieën om mensen, kennis en branches bij elkaar te brengen en te starten met de digitale transformatie.

  Een Enterprise Social Network helpt steeds meer spaarbanken, die traditioneel heel gedecentraliseerd zijn en veel vestigingen hebben, om meer agile te worden. Hoewel het duidelijk is dat bankmedewerkers die repetitief werk doen worden vervangen door AI, is het voor Savings Banks belangrijk om de lokale infrastructuur draaiende te houden. En om creatieve medewerkers te stimuleren om innovatieve bankproducten te bedenken en klanten te helpen met de beste financiële dienstverlening, ook in landelijke gebieden.

  Tijdens deze breakout bespreekt Alexander meerdere succesverhalen van verschillende leden van de Savings Banks-familie in Duitsland. Ook laat hij zien wat de kritische succesfactoren bij het implementeren van Enterprise Social Networks bij kleine en middelgrote banken.

  English
  With the 2012 initiative at the „Ostdeutsche Sparkassenverband“ (East German Savings Bank Association) German savings banks took off to become a networked organization leveraging Enterprise Social Networking technologies to connect people, knowledge, branches and start the digital transformation journey.

  The corporate Enterprise Social Network helps more and more savings banks, which are traditionally and by legal definition a highly decentralized organizations with local presence and many branch offices to become more agile. While it is clear the bank employees working on repeatable processes will be replaced soon by AI, the challenge for Savings Banks is to keep the local infrastructure up and running and connect the brains of creative employees to define innovative banking products and help their customers getting the best financial services even in rural regions.

  This talk will cover several success stories from different members of the Savings Banks family in Germany and show the critical success factors when implementing Enterprise Social Networks in small and medium banks.
  11:20 - 12:00 | Marit Klooster - Ruigrok NetPanel
  Hoe organiseer je user feedback om jouw intranet te optimaliseren?
  Onderzoekbureau Ergo laat zien hoe een continu lopend gebruikersonderzoek ingezet kan worden om stelselmatig aan de verbetering van een intranet te werken. Reynout van der Poel, directeur/eigenaar van Ergo vertelt over het onderzoek dat sinds 2011 loopt op Rijksportaal (het Rijksbrede intranet dat door negen ministeries en een aantal andere organisaties van de Rijksoverheidd wordt gebruikt).

  In de sessie wordt ingegaan op de methodiek: de wijze van vragen voorleggen, en de respondentenwerving. Hoe realiseer je een goed responspercentage? Daarnaast wordt ingegaan op een aantal ‘specials’: onderzoek naar de kwaliteit van de zoekfunctie (mede gebaseerd op clickstreamregistratie), onderzoek naar de waardering voor nieuwsberichten, onderzoek naar het profiel van de gebruikers van een bepaald deel van het intranet: wie komen er en wat doen ze, maar ook: wat doen ze niet?

  Marit Klooster, directeur van Ruigrok NetPanel vertelt over de waarde van kwalitiatief webonderzoek. Wanneer zet je de gebruiker achter de computer om hem te zien navigeren en zijn ervaring te horen en welke inzichten levert dat dan op?

  Ergo en Ruigrok NetPanel hebben een samenwerkingsverband waarin zij regelmatig onderzoek uitvoeren naar de online communicatie van de Rijksoverheid en andere overheden.
  -
  Sessie binnenkort bekend
 • Breakoutronde 2
  13:20 - 14:00
  13:20 - 14:00 | Lee Bryant
  Intranet als hulpmiddel voor organisatieverandering
  En deze breakout sessie richt keynote spreker Lee Bryant zich op de rol van intranet en interne communicatie bij digitale verandering. Hij laat zien op welke wijze intranet- en communicatieprofessionals met storytelling en informatiemanagement kunnen bijdragen aan een veranderingsproces. Een voorbeeld is het organiseren van een netwerk van zogenaamde change agents: medewerkers die verslag doen van doelstellingen en de resultaten van een veranderingsproces.

  Maar ook hoe intranet managers een zogenaamde change hub kunnen inzetten bij het uitleggen van de visie van het management, het delen van nieuwe werkwijzen met betrekking tot een veranderingsproces.

  English
  Creating an intranet hub for organisational change
  This session of keynote speaker Lee Bryant will focus on the role of intranets and internal communications in digital transformation.

  The goal of the session will be to show how intranet and comms people can bring some important skills in networking, information management and storytelling that are needed if organisations are to engage their people in the transformation process.

  This will look at how to develop both a passionate network of change agents to help drive change and also a much wider ‘human sensor network’ of people who can provide feedback on the goals and progress of transformation.

  It will also discuss how intranet managers can curate an internal ‘change’ hub to explain the organisation’s view of transformation, share new methods and ways of working and help bridge the gap between leaders’ vision and day-today-reality.
  13:20 - 14:00 | Luis Suarez
  Vraag het de expert: Q&A met Luis Suarez
  In deze breakout heeft u de unieke mogelijkheid om keynote spreker Luis Suarez uit te vragen over de huidige en toekomstige impact van kunstmatige intelligentie (A.I.) op onze productiviteit en dagelijks werk.

  English
  Ask the expert: Q&A met Luis Suarez
  This breakout will offer you the unique opportunity to ask the questions you have to keynote speaker Luis Suarez about the impact of artificial intelligence (AI) on our productivity and daily work.
  11:20 - 12:00 | Dan Florescu - ING
  Het concept achter het role-based intranet van ING
  ING had nog niet zo lang geleden wereldwijd maar liefst 100 min of meer verschillende intranetten. Daarom heeft de bank vorig jaar besloten om dit landschap te vervangen door één role based intranet als centrale toegang tot de digitale werkplek. Dit nieuwe ING One Intranet voorziet de 52.000 medewerkers van de bank van vitale informatie voor de dagelijkse werkzaamheden en tools voor personalisatie en online samenwerken. Dan Florescu, Global Intranet Manager van ING zal in deze breakout het concept achter ING’s One Intranet toelichten. Hij deelt de lessons learned laat zien welke toekomstplannen ING nog heeft met het nieuwe intranet.

  English
  The concept behind ING’s role-based One Intranet
  ING has replaced over 100 intranets with a single role based intranet which represents the stepping stone for ING’s digital workplace. It allows for personalisation and social collaboration next to providing 52.000 employees with the relevant information to perform their jobs. Dan Florescu, Global Intranet Manager, will present the concept behind ING’s One Intranet, some of the lessons learned and ING’s next steps.
  13:20 - 14:00 | Benne Engelen
  Hoe een prijswinnend operationeel dashboard bijdraagt aan hogere productiviteit
  Benne Engelen, Manager Operations bij rederij Anthony Veder vertelt in deze breakout over het prijswinnende intranet dashboard The Bridge, onderdeel van de digitale werkplek.

  Het idee voor the Bridge is twee jaar geleden gestart met de ambitie om voor alle medewerkers van de Rotterdamse rederij tijd te besparen. De uitwerking van het idee resulteerde in een real-time dashboard dat voor alle relevante operationele diensten inzichtelijk maakt hoe het met de schepen vergaat.

  Alle medewerkers van Antony Veder kunnen nu op basis van dezelfde informatie inhoudelijk werk verzetten. Er gaat geen tijd meer verloren aan het achterhalen van informatie.

  Benne vertelt over de achtergrond, aanpak, resultaat en doorontwikkeling van dit dashboard dat een meetbare bijdrage levert aan de verbetering van de operatie en nog vele mogelijkheden biedt voor de toekomst. Zijn verhaal gaat over ambitie, ontwerp, adoptie en het maken van spannende keuzes als het gaat om technologie. The Bridge won in 2016 als enige Nederlandse inzending een Platinum Award bij de jaarlijkse Intranet Innovation Awards.

  Anthony Veder is een Rotterdamse rederij gespecialiseerd in het vervoer van gas. Met meer dan 30 schepen speelt Anthony Veder een leidende rol op het gebied van veiligheid, service en duurzaamheid.
  -
  Sessie binnenkort bekend
 • Breakoutronde 3
  14:10 - 14:50
  14:10 - 14:50 | John Stepper
  Working out Loud Workshop
  Wilt u ook meer mensen meekrijgen bij de digitale transformatie van uw organisatie? Neem dan deel aan deze praktische Workshop van keynote spreker John Stepper. Hierin leer je hoe het is om met een Working Out Loud Circle te werken, een op peer-to-peer gebaseerde methode om digitale vaardigheden te verwerven.

  English:
  Want to help more people participate in your organization's digital transformation? In this session, you'll experience what it's like to be in a Working Out Loud Circle, a peer-based method for teaching "a 21st-century skill." You'll learn how it works and how you can spread Circles yourself.
  Reynout van Adrichem Boogaert
  14:10 - 14:50 | Reynout van Adrichem Boogaert
  Focus op uw werk met de nieuwe cognitieve werkplek
  In de huidige samenleving is verandering de nieuwe norm. Nieuwe trends volgen elkaar sneller op en de hoeveelheid data op het internet wordt steeds groter. Nu al is 80% van de data in de afgelopen twee jaar gegenereerd en dat percentage neemt alleen maar toe. Ook de interactie tussen personen en organisaties is frequenter dan voorheen en we communiceren het liefst via een messenger app op de mobiel. In de zakelijke omgeving zien we deze ontwikkelingen ook terugkomen op de werkplek, die invloed hebben op het efficient werken. Hoeveel tijd bent u per dag kwijt aan het zoeken naar informatie of de juiste collega's? Hoe vaak wordt u gestoord tijdens uw werkzaamheden?

  In deze sessie neemt Reynout van Adrichem Boogaert u mee naar de nieuwe digitale werkplek en laat hij zien hoe cognitieve technologie het samenwerken naar een hoger plan kan tillen. Zo kunnen medewerkers zich weer focussen op wat belangrijk is: het resultaat van hun werk.
  14:10 - 14:50 | Anna van Haastrecht en Linda Osnabrug
  Elke dag in gesprek met 3000 collega’s? KPMG doet het.
  Drieduizend collega’s kunnen bij KPMG NL elke dag zelf artikelen posten, video’s liken en commenten op de wekelijkse blog van de bestuursvoorzitter. Ze zijn vrij om groepen over elk willekeurig onderwerp te starten of te chatten met collega’s. En dat in een veilige, moderne omgeving.

  In 2016 koos accountants- en adviesorganisatie KPMG voor volledige openheid door te switchen van een traditioneel zendergericht intranet, naar een interactief open platform (op basis van Plek). Tegen welke dilemma’s liepen de initiatiefnemers aan? Met welk activatieproces zorgden ze ervoor dat de rondreizende en cijfermatige KPMG’ers zich bonden aan een nieuw communicatieplatform? En hoe gaat het nu, 3 maanden na lancering?

  Anna van Haastrecht, content manager en editor bij Corporate Communicatie van KPMG en Linda Osnabrug, interim communicatieprofessional, nemen je mee in het bijzondere avontuur door de wonderlijke wereld van KPMG’s nieuwe platform: InsideOut.
  -
  Sessie binnenkort bekend
  -
  Sessie binnenkort bekend
 • Keynotes middagprogramma
  15:10 - 16:30
  15:00 - 15:45 | Lee Bryant
  The social intranet as a base for the digital workplace hub
  Een matige of slechte adoptie van het intranet blijft voor veel organisaties de grootste zorg. Meestal wordt dit veroorzaakt door de focus: een intranet gericht op communicatie en nieuwsvoorziening zonder relevantie voor de dagelijkse werkzaamheden. De vraag moet dus zijn: hoe kunnen we het intranet een centrale plaats geven in de digitale werkplek?

  De afgelopen tien jaar zijn er veel nieuwe social intranetten en all-in-one tools voor online samenwerken op de markt verschenen. Maar bij nieuwe, meer op het dagelijks werk gerichte platformen, zoals Slack en Microsoft Teams zien we veel een snellere adoptie. Organisaties zoeken daarom steeds minder naar een allesomvattende tool to rule them all. Er wordt nu meer heil verwacht van een digital workplace hub, waar medewerkers een hele serie van tools vinden voor uiteenlopende activiteiten op het gebied van samenwerken en kennisdelen. En dit biedt kansen voor het intranet. In deze keynote legt Lee Bryant uit hoe je van het intranet de centrale hub maakt voor de digitale werkplek. Hij laat zien wat dit betekent voor je intranet strategie, technologie en ontwerp.

  English
  Intranet adoption continues to be a struggle for many organisations, and a major reason for this is lack of day-to-day work relevance. Intranets are often used for communication, but are less often the place where work happens. How can we make the intranet more of a hub for the digital workplace?

  We have seen the emergence of all-in-one social business and collaboration solutions over the past decade, but now the field of enterprise collaboration tools is becoming much more diverse, with tools like Slack and Microsoft Teams set to achieve more rapid adoption in comparison. Rater than look for one tool to rule them all, firms are now exploring the notion of a digital workplace hub, where employees can find a range of tools that meet different sharing and collaboration needs. This creates an opportunity for the intranet to position itself as a foundation for the digital workplace hub, and to join together the activity across these various tools. In this keynote Lee Bryant explains what this means for your intranet strategy, technology and design.
  15:45 - 16:30 | Patrick van Veen
  Boardroom Dynamics
  Bioloog Patrick van Veen stelt het sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Locatie