Nieuw: Congres Intranet 2016

Dinsdag 22 maart 2016 vindt het Congres Intranet 2016 plaats.
Een evenement speciaal bedoeld voor alle beroepsgroepen die bezig zijn met:
intranet, enterprise social media, kennismanagement en de digital workplace.

Voor de editie van 2016 hebben de volgende keynote sprekers reeds bevestigd:
James Robertson, Sam Marshall en Oscar Berg.

Een foto-impressie van 17 maart 2015 staat op Facebook.

Sprekers 2015

Programma 2015

 • dinsdag 17 maart
  Keynotes Congres Intranet
  davidgray
  09:40 - 10:20
  Organisatiecultuur en verandering
  Veel van op technologie gebaseerde veranderingen als vernieuwing van het intranet of omvangrijke digital workplace trajecten halen de oorspronkelijk beoogde doelstellingen niet. Dat heeft vaak niet zozeer met tekortkomingen in de technologie te maken maar veel meer met weerstand in de organisatie. In deze keynote laat Dave Gray zien wat voor factor de bedrijfscultuur speelt bij organisatieveranderingen. Hij laat zien hoe je deze vaak ongrijpbare eigenschap van een organisatie of team in kaart brengt en met dit inzicht cultuur juist als factor van succes kunt inzetten.
  janemc
  10:20 - 11:00
  Digital workplace heeft leiderschap nodig
  Veel organisaties dichten de digital workplace een cruciale rol toe bij de verbetering en modernisering van het werken, samenwerken, innovatie en real-time reactiviteit. Om dit ideaal te verwezenlijk is naast technologie vooral leiderschap nodig. Een digitale werkomgeving met een daarbij horende nieuwe werkwijze heeft een drijvende kracht en rolmodel nodig zodat werknemers deze vernieuwing op de werkvloer omarmen. Alleen door een optimale combinatie van leiderschap en technologie valt de toegevoegde waarde van een nieuwe digital workplace voor de organisatie te verzilveren.
  roosvanvugt
  15:10 - 15:50
  Voor social business is een cultuuromslag nodig
  Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het omarmen van een organisatiecultuur die op vertrouwen gebaseerd is, zijn belangrijke voorwaarden om de omslag naar een social business te kunnen maken. Alleen met dat vertrouwen durven medewerkers zichzelf te laten zien bij het aangaan van online verbindingen die zo echt kunnen bijdragen aan offline impact. Is aan deze voorwaarden voldaan dan kan social media silo’s in de organisatie doorbreken en informatie door de organisatie laten stromen en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan vernieuwing van de organisatie.
  hinssen
  15:50 - 16:30
  Wat als het netwerk het wint van organisaties
  Nu de samenleving en de economie steeds meer als een netwerk functioneren, zullen organisaties ook moeten leren zich te gedragen als netwerken. Het opvallendste kenmerk van netwerken is dat ze organisch groeien zonder vooropgezet plan. Het netwerk reageert direct op de omgeving en past zich razendsnel aan. Organisaties die dit gedrag kopiëren, hebben de beste kansen om te overleven. Veel bestaande organisaties werken echter volgens vaste patronen en zijn daardoor niet in staat om te functioneren als netwerkorganisatie. Peter Hinssen is van mening dat om aan te sluiten bij deze realiteit veel organisaties zichzelf opnieuw moeten uitvinden.
 • dinsdag 17 maart
  Breakoutronde 1
  janemc
  11:20 - 12:00
  Tips en voorbeelden van digitaal leiderschap
  In deze sessie geeft Jane McConnell concrete voorbeelden hoe het leiderschap rond de digital workplace het best vorm gegeven kan worden. Ze geeft tips hoe je als organisatie de juiste balans vindt tussen de structuur van hiërarchie en de vrijheid van netwerken. Leiderschap hoeft niet perse van bovenaf opgelegd te worden. Het kan ook van onderop ontstaan. Zij gaat in op de voorwaarden die je als organisatie moet scheppen om een goede voedingsbodem te creëren voor opkomend leiderschap. Ook geeft ze tips hoe je zelf stappen kunt zetten om het leiderschap rond de digital workplace zelf in te vullen.
  aniqueflevo_ettu
  11:20 - 12:00
  Een eigen identiteit in Office 365
  Hoe verbeter je de samenwerking tussen docenten, medewerkers, ouders en andere externen, waarbij iedere instelling wel zijn eigen identiteit moet behouden? Voor deze uitdaging stond SKO Flevoland en Veluwe, een onderwijsinstelling met 27 scholen, 6800 leerlingen en 580 medewerkers. Om dit te realiseren maakt SKO Flevoland en Veluwe gebruik van Office 365 in combinatie met Single Sign On. In deze breakout vertelt Kristian van den Berg, projectleider onderwijsinnovatie & ICT, over de uitdagingen en mogelijkheden die dit innovatieve project met zich meebracht.
  dana
  11:20 - 12:00
  Het onmisbare intranet van British Standards Institute
  Als er een foutje zit in het gemiddelde bedrijfsintranet, is er niet zoveel aan de hand. Even niet bij het laatste nieuws kunnen of het lunchmenu niet kunnen checken is namelijk geen ramp. Maar als een hickup in het intranet uw organisatie operationeel en commercieel tot stilstand brengt, is een hele andere benadering van het intranet en projecten nodig. Intranet managers zeggen veelvuldig dat ze het intranet in hun organisatie onmisbaar willen maken, maar dat is meestal zonder het besef dat dit voornemen professioneel en persoonlijk veel van hen zal vragen. Tijdens deze breakout sessie zal Dana Leeson uit de doeken doen hoe zij binnen BSI vier bronnen met managementinformatie heeft samengevoegd waardoor haar collega's veel gemakkelijker toegang kregen tot niet te missen managementinformatie.
  riedle
  11:20 - 12:00
  Atradius: het ontwerp van een internationaal intranet
  De wereldwijd opererende kredietverzekeraar Atradius heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe intranet. Voor elke internationale organisatie is dat een uitdagend proces. De extra eisen in verband met wetgeving, meertaligheid en cultuur maken het ontwerpen van een toegankelijk en sociaal intranet niet makkelijker. Toch lukte het Atradius om medewerkers uit een groot aantal landen bij deze voorbereiding te betrekken, waardoor het juiste draagvlak werd verkregen. In deze breakout vertelt Andrea Riedle - senior manager corporate communicatie & marketing - over haar aanpak en de resultaten van het ontwerpproces.
  nienke
  11:20 - 12:00
  De digitale werkplek van de Nationale Ombudsman
  De Nationale Ombudsman heeft de dienstverlening aan de burger verbeterd door de introductie van het Ombudsplein. Een nieuwe digitale werkplekstrategie voor medewerkers van de Nationale Ombudsman moet de verbetering van de dienstverlening verder ondersteunen. De digitale werkplek omvat de fysieke werkomgeving, de hulpmiddelen waaronder online tools maar ook het gedrag van een groot aantal medewerkers. De introductie van een nieuw sociaal en interactieve intranet NoHow is een belangrijk onderdeel van de digitale werkplek. Communicatie-adviseur en projectleider Nienke Ebbers vertelt over de aanpak en vooral het resultaat. Zij zal uiteenzetten hoe een totale verandering tot stand is gekomen, van strategie, concept tot een werkende oplossing.
  renezaalwouterg
  11:20 - 12:00
  Eén intranet voor samenwerkende scholen
  Met de mogelijkheden van een modern intranet kan Stichting Flore zowel op het gebied van communicatie als professionaliteit een slag slaan. Onder het motto 'Samen zijn we Flore' zijn de eilandjes van de 30 individuele scholen vereenvoudigd samengebracht in één intranet: het Floreveld. Het vernieuwde intranet ondersteunt belangrijke aspecten in het communicatieproces. Naast nieuws, beleidsdocumenten en formulieren fungeert het Floreveld ook als een digitale leer- en werkomgeving dat medewerkers in staat stelt om gezamenlijk te werken aan kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en andere projecten. Een belangrijke voorwaarde voor een hoogwaardig onderwijsleerproces. Als basis van het Floreveld biedt Microsoft met Office 365 voor het onderwijs gratis een pakket aan communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden zoals e-mail, documenten delen, chat en video-vergaderen. Het systeem draait volledig in de cloud, waardoor er geen technisch beheer nodig is. Het intranet faciliteert op deze manier slimmer, efficiënter communiceren en samenwerken binnen de scholen.
  michieldejong
  11:20 - 12:00
  Kennis maken, kennis delen
  De 350 medewerkers van Koninklijke Boom Uitgevers B.V. werken verspreid over vijf vestigingen in het hele land van Meppel tot Amsterdam. Om efficiënter samen te kunnen werken en kennis te delen, koos het bedrijf vorig jaar voor een nieuw social intranet. Zes weken na de lancering van dit nieuwe intranet blikt het bedrijf terug en kijkt vooruit. Wat waren de oorspronkelijke redenen voor vernieuwing en hoe verandert je kijk hierop? Hoe is de implementatie tot stand gekomen en wat kwam het bedrijf daarbij tegen? Wat zijn de ervaringen met een Request for Proposal, een pitch voor leveranciers, referentiebezoeken en met interne ambassadeurs die het social intranet verder moeten brengen?
  ralfhermsen
  11:20 - 12:00
  Een maximaal intranet resultaat met beperkt budget (VOL)
  De gemeente Zeist gaat met de beschikbare middelen en budget voor een maximaal intranet resultaat. Een sober inkoopbeleid blijkt uit het feit dat de ICT kosten van Zeist 30% onder de ICT Benchmark van M&I/Partners van soortgelijke gemeentes ligt. In deze breakoutsessie vertelt Ralf Hermsen over de innovatieve aanpak die ondanks een 'Microsoft, tenzij...'-beleid, toch tot de keuze leidde voor een intranet van Embrace. Onder de motorkap is het intranet nog steeds op SharePoint gebaseerd. Embrace functioneert als laag daarbovenop en zorgt voor een excellente gebruikerservaring en groot bedieningsgemak. SharePoint is een platform dat voor veel verschillende doeleinden ingezet kan worden, maar brengt naast veelzijdigheid ook complexiteit met zich mee. Embrace neemt die complexiteit weg.

Locatie